SẢN PHẨM 1: BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ
(TRIỂN KHAI QUA CÔNG TY TCA)

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

- Là công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ 18 đến 65 tuổi tính theo năm Dương lịch tại thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm cho người thân là Vợ/ Chồng/ và con của Người được bảo hiểm với các chương trình bảo hiểm có quyền lợi tương đương hoặc thấp hơn chương trình BH của Người được BH. 
- Độ tuổi tham gia của người thân từ 18 tuổi đến 65 tuổi đối với người lớn và 5 tuổi đến 18 tuổi đối với trẻ em.

THỜI GIAN CHỜ

- 30 ngày đối với tai nạn
- 30 ngày đối với trường hợp bệnh (bao gồm cả thời gian phát bệnh cho đến khi kết thúc đợt điều trị/ tính theo thời điểm có bệnh, không  tính theo thời điểm điều trị và có liên quan trực tiếp đến bệnh cần điều trị).
- 1 năm đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn/ thương tật có sẵn. (tham khảo tại mục Điều kiện và điều khoản).

CÁC ĐỐI TƯỢNG TỪ CHỐI

- Người đang bị ung thư, bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong;
- Bị tàn tật, thương tật vĩnh viễn trên 50%
- Người đã và đang trong thời gian điều trị bệnh/ thương tật (trong vòng 12 tháng trước ngày thời hạn bảo hiểm, trừ trường hợp là bệnh cấp tính).

Và/ hoặc:
- Các yêu cầu bồi thường do mắc các bệnh có sẵn hoặc bệnh đặc biệt không được chi trả bồi thường khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Trợ cấp nằm viện do tai nạn, bệnh tật: Giới hạn 20% Số tiền bảo hiểm/ 1 đợt điều trị nội trú hoặc không quá 2 lần chi phí thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm cho đợt điều trị đó (tùy theo điều kiện nào thấp hơn được áp dụng)
- Trường hợp Người được bảo hiểm nằm viện dưới 5 đêm nằm viện/ đợt điều trị: VBI chi trả từ đêm thứ 2 trở đi. 
- Trường hợp NĐBH nằm viện từ 5 đêm/ đợt điều trị: VBI chi trả từ đêm thứ 2 trở đi và không tính đêm nằm viện cuối cùng.
+ Hỗ trợ chi phí mai táng trong trường hợp NĐBH điều trị nội trú do nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm và tử vong tại bệnh viện: 2,000,000đ.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

- Áp dụng Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện VBI care ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ- VBI ngày 17/04/2018 của Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Xem Chi Tiết Tại http://bit.ly/2RGfSKB

QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung Gói 1 Gói 2 Gói 3
Số tiền bảo hiểm/ năm 25,000,000 15,000,000 8,000,000
Số tiền bảo hiểm/ lần điều trị 5,000,000 3,000,000 1,600,000
Số tiền trợ cấp/ đêm nằm viện 750,000 450,000 240,000
Phí bảo hiểm/ người/ năm 625,000 375,000 200,000

 

- Nhấn Để Xem "CÁC GÓI BẢO HIỂM"
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

- Là công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ 18 đến 65 tuổi tính theo năm Dương lịch tại thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm cho người thân là Vợ/ Chồng/ và con của Người được bảo hiểm với các chương trình bảo hiểm có quyền lợi tương đương hoặc thấp hơn chương trình BH của Người được BH. 
- Độ tuổi tham gia của người thân từ 18 tuổi đến 65 tuổi đối với người lớn và 5 tuổi đến 18 tuổi đối với trẻ em.

THỜI GIAN CHỜ

- 30 ngày đối với tai nạn
- 30 ngày đối với trường hợp bệnh (bao gồm cả thời gian phát bệnh cho đến khi kết thúc đợt điều trị/ tính theo thời điểm có bệnh, không  tính theo thời điểm điều trị và có liên quan trực tiếp đến bệnh cần điều trị).
- 1 năm đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn/ thương tật có sẵn. (tham khảo tại mục Điều kiện và điều khoản).

PHẠM VI BẢO HIỂM

Trợ cấp nằm viện do tai nạn, bệnh tật: Giới hạn 20% Số tiền bảo hiểm/ 1 đợt điều trị nội trú hoặc không quá 2 lần chi phí thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm cho đợt điều trị đó (tùy theo điều kiện nào thấp hơn được áp dụng)
- Trường hợp Người được bảo hiểm nằm viện dưới 5 đêm nằm viện/ đợt điều trị: VBI chi trả từ đêm thứ 2 trở đi. 
- Trường hợp NĐBH nằm viện từ 5 đêm/ đợt điều trị: VBI chi trả từ đêm thứ 2 trở đi và không tính đêm nằm viện cuối cùng.
+ Hỗ trợ chi phí mai táng trong trường hợp NĐBH điều trị nội trú do nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm và tử vong tại bệnh viện: 2,000,000đ.

QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung Gói 1 Gói 2 Gói 3
Số tiền bảo hiểm/ năm 25,000,000 15,000,000 8,000,000
Số tiền bảo hiểm/ lần điều trị 5,000,000 3,000,000 1,600,000
Số tiền trợ cấp/ đêm nằm viện 750,000 450,000 240,000
Phí bảo hiểm/ người/ năm 625,000 375,000 200,000

 

- Nhấn Để Xem "CÁC GÓI BẢO HIỂM"
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

- Áp dụng Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện VBI care ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ- VBI ngày 17/04/2018 của Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Xem Chi Tiết Tại http://bit.ly/2RGfSKB

CÁC ĐỐI TƯỢNG TỪ CHỐI

- Người đang bị ung thư, bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong;
- Bị tàn tật, thương tật vĩnh viễn trên 50%
- Người đã và đang trong thời gian điều trị bệnh/ thương tật (trong vòng 12 tháng trước ngày thời hạn bảo hiểm, trừ trường hợp là bệnh cấp tính).

Và/ hoặc:
- Các yêu cầu bồi thường do mắc các bệnh có sẵn hoặc bệnh đặc biệt không được chi trả bồi thường khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm.


SẢN PHẨM 2: BẢO HIỂM SỨC KHỎE
(TRIỂN KHAI QUA CÔNG TY TCA)

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

- Độ tuổi tham gia từ 60 ngày tuổi đến 65 năm tuổi
- Phạm vi lãnh thổ tại Việt Nam và toàn cầu
- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
- Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/ mẹ hoặc tham gia độc lập, nhưng phí tăng 30%.
- Chương trình của bố/ mẹ có quyền lợi tương đương hoặc cao hơn chương trình bảo hiểm của con.
- Con được định nghĩa là con ruột, con nuôi hợp pháp.

THỜI GIAN CHỜ

- Độ tuổi tham gia từ 60 ngày tuổi đến 65 năm tuổi
- Phạm vi lãnh thổ tại Việt Nam và toàn cầu
- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
- Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/ mẹ hoặc tham gia độc lập, nhưng phí tăng 30%.
- Chương trình của bố/ mẹ có quyền lợi tương đương hoặc cao hơn chương trình bảo hiểm của con.
- Con được định nghĩa là con ruột, con nuôi hợp pháp.

CÁC ĐỐI TƯỢNG TỪ CHỐI

- Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
- Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.
- Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật (chỉ áp dụng với người tham gia bảo hiểm lần đầu hoặc tái tục không liên tục)

PHẠM VI BẢO HIỂM

- Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn và bệnh, Điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, chăm sóc răng, thai sản

PHẠM VI BẢO HIỂM

- Ban hành theo Quyết định số 1368/QĐ-VBI6 ngày 17/07/2018 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương VN.

QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

- Điều trị nội trú do ốm, bệnh: chi phí nằm viện, phẫu thuật, khám điều trị trước sau, dịch vụ xe cứu thương, trợ cấp nằm viện
- Chi phí y tế điều trị tai nạn
- Thương tật, tàn tật toàn bộ, tử vong
- Bảo hiểm thai sản áp dụng độ tuổi 19 - 50
- Bảo hiểm điều trị ngoại trú
- Bảo hiểm nha khoa
- Trợ cấp nằm viện sau tai nạn
- Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7
Nhấn Để Xem "Quyền lợi bảo hiểm"
Nhấn Để Xem "Phí bảo hiểm"

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

- Độ tuổi tham gia từ 60 ngày tuổi đến 65 năm tuổi
- Phạm vi lãnh thổ tại Việt Nam và toàn cầu
- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
- Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/ mẹ hoặc tham gia độc lập, nhưng phí tăng 30%.
- Chương trình của bố/ mẹ có quyền lợi tương đương hoặc cao hơn chương trình bảo hiểm của con.
- Con được định nghĩa là con ruột, con nuôi hợp pháp.

THỜI GIAN CHỜ

- Bệnh thông thường, điều trị ốm đau (bao gồm nha khoa): 30 ngày
- Điều trị hoặc tử vong do bệnh đặc biệt, bệnh/thương tật có sẵn: 365 ngày
- Thai sản (sinh thường, sinh mổ, sinh khó, tai biến sản khoa): 270 ngày
- Điều trị bất thường trong quá trình mang thai và bệnh lý phát sinh trong thai kỳ: 90 ngày
- Tử vong do ốm đau, bệnh thông thường: 90 ngày

PHẠM VI BẢO HIỂM

- Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn và bệnh, Điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, chăm sóc răng, thai sản

QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

- Điều trị nội trú do ốm, bệnh: chi phí nằm viện, phẫu thuật, khám điều trị trước sau, dịch vụ xe cứu thương, trợ cấp nằm viện
- Chi phí y tế điều trị tai nạn
- Thương tật, tàn tật toàn bộ, tử vong
- Bảo hiểm thai sản áp dụng độ tuổi 19 - 50
- Bảo hiểm điều trị ngoại trú
- Bảo hiểm nha khoa
- Trợ cấp nằm viện sau tai nạn
- Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7
Nhấn Để Xem "Quyền lợi bảo hiểm"
Nhấn Để Xem "Phí bảo hiểm"

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

- Ban hành theo Quyết định số 1368/QĐ-VBI6 ngày 17/07/2018 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương VN.

CÁC ĐỐI TƯỢNG TỪ CHỐI

- Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
- Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.
- Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật (chỉ áp dụng với người tham gia bảo hiểm lần đầu hoặc tái tục không liên tục)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN TRÊN VBI4SALES

Hướng dẫn thành viên TCA sử dụng VBI4Sales

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG TRÊN ỨNG DỤNG MYVBI

Thực hiện yêu cầu bồi thường trực tuyến để sớm nhận được xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ bộ hồ sơ bồi thường.
Chứng từ gốc gửi về đơn vị trực tiếp giải quyết bồi thường theo địa chỉ sau:

- Tại Hà Nội: Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
                       Phòng con người – Ban Bồi thường: Tầng 4, Tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Tại TP.HCM: Văn phòng đại diện Miền Nam - Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
                       Phòng Bồi thường con người: Lầu 3, 23 Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn tải và đăng ký My VBI

Hướng dẫn khai báo bảo hiểm sức khỏe

THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM

Danh Sách Bệnh Viện, Phòng Khám Bảo Lãnh Viện Phí

Hướng Dẫn Hồ Sơ Bồi Thường VBI

Yêu Cầu Bồi Thường Trực Tuyến

Câu Hỏi Thường Gặp