SẢN PHẨM 1: BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
 • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
 • Độ tuổi tham gia mới của Người được bảo hiểm là từ 15 (mười lăm) ngày tuổi đến 55 (năm mươi lăm) tuổi. (tính theo lần sinh nhật gần nhất kế tiếp). Mở rộng độ tuổi đến 65 (sáu mươi lăm) tuổi nếu tham gia tái tục liên tục.
THỜI GIAN CHỜ
 • Bảo hiểm PVI sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường trong thời gian chờ là 90 ngày đầu tiên kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm trong HĐBH.
 • Lưu ý , thời gian chờ này không áp dụng trong trường hợp NDBH yêu cầu bồi thường về tai nạn.
QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM
QUY TẮC BẢO HIỂM VÀ ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ
HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
 • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
 • Độ tuổi tham gia mới của Người được bảo hiểm là từ 15 (mười lăm) ngày tuổi đến 55 (năm mươi lăm) tuổi. (tính theo lần sinh nhật gần nhất kế tiếp). Mở rộng độ tuổi đến 65 (sáu mươi lăm) tuổi nếu tham gia tái tục liên tục.
THỜI GIAN CHỜ
 • Bảo hiểm PVI sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường trong thời gian chờ là 90 ngày đầu tiên kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm trong HĐBH.
 • Lưu ý , thời gian chờ này không áp dụng trong trường hợp NDBH yêu cầu bồi thường về tai nạn.

SẢN PHẨM 2: BẢO HIỂM HỖ TRỢ NẰM VIỆN PVI

Sản phẩm đã ngừng triển khai từ ngày 01/06/2023

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến trước ngày sinh nhật lần thứ 65. Những người đã tham gia bảo hiểm liên tục tại Bảo hiểm PVI từ năm 60 tuổi sẽ được kéo dài đến năm 70 tuổi.

THỜI GIAN CHỜ

Được tính từ ngày bắt đầu bảo hiểm được ghi trên Thỏa thuận bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm

 • 30 ngày đối với ốm đau, bệnh tật thông thường
 • 365 ngày đối với Bệnh đặc biệt, Bệnh có sẵn
QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM
ĐỐI TƯỢNG TỪ CHỐI
 • Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư.
 • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
 • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.
QUY TẮC BẢO HIỂM VÀ ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ
Sản phẩm bảo hiểm con người kết hợp (tên thương mại là HỖ TRỢ NẰM VIỆN) được xây dựng không bao gồm quyền lợi bảo hiểm tai nạn.
HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến trước ngày sinh nhật lần thứ 65. Những người đã tham gia bảo hiểm liên tục tại Bảo hiểm PVI từ năm 60 tuổi sẽ được kéo dài đến năm 70 tuổi.

THỜI GIAN CHỜ

Được tính từ ngày bắt đầu bảo hiểm được ghi trên Thỏa thuận bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm

 • 30 ngày đối với ốm đau, bệnh tật thông thường
 • 365 ngày đối với Bệnh đặc biệt, Bệnh có sẵn
QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM
ĐỐI TƯỢNG TỪ CHỐI
 • Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư.
 • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
 • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.
QUY TẮC BẢO HIỂM VÀ ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ
Sản phẩm bảo hiểm con người kết hợp (tên thương mại là HỖ TRỢ NẰM VIỆN) được xây dựng không bao gồm quyền lợi bảo hiểm tai nạn.
HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG

SẢN PHẨM 3: BẢO HIỂM SỨC KHỎE VBICARE TOÀN DIỆN

SẢN PHẨM CÓ ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KHOẢN TỪ NGÀY 01.09.2022

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
 • Độ tuổi tham gia từ 60 ngày tuổi đến 65 năm tuổi
 • Phạm vi lãnh thổ tại Việt Nam và toàn cầu
 • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
 • Trẻ em dưới 7 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/ mẹ hoặc tham gia độc lập, nhưng phí tăng 30%.
 • Chương trình của bố/ mẹ có quyền lợi tương đương hoặc cao hơn chương trình bảo hiểm của con.
 • Con được định nghĩa là con ruột, con nuôi hợp pháp.
THỜI GIAN CHỜ
 • Độ tuổi tham gia từ 60 ngày tuổi đến 65 năm tuổi
 • Phạm vi lãnh thổ tại Việt Nam và toàn cầu
 • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
 • Trẻ em dưới 7 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/ mẹ hoặc tham gia độc lập, nhưng phí tăng 30%.
 • Chương trình của bố/ mẹ có quyền lợi tương đương hoặc cao hơn chương trình bảo hiểm của con.
 • Con được định nghĩa là con ruột, con nuôi hợp pháp.
HỎI ĐÁP VÀ HƯỚNG DẪN TÁI TỤC
PHẠM VI BẢO HIỂM
 • Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn và bệnh, Điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, chăm sóc răng, thai sản
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
 • Ban hành theo Quyết định số 1386?QĐ-VBI6 ngày 17/07/2018 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương VN.
 • Công văn số 2198/CV-VBI8: Điều chỉnh chương trình Bảo Hiểm sức khỏe VBI toàn diện.
- Nhấn để xem "Quy tắc BHSK VBI CARE"
- Xem thêm nội dung điều chỉnh
QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
 • Độ tuổi tham gia từ 60 ngày tuổi đến 65 năm tuổi
 • Phạm vi lãnh thổ tại Việt Nam và toàn cầu
 • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
 • Trẻ em dưới 7 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/ mẹ hoặc tham gia độc lập, nhưng phí tăng 30%.
 • Chương trình của bố/ mẹ có quyền lợi tương đương hoặc cao hơn chương trình bảo hiểm của con.
 • Con được định nghĩa là con ruột, con nuôi hợp pháp.
THỜI GIAN CHỜ
 • Bệnh thông thường, điều trị ốm đau (bao gồm nha khoa): 30 ngày
 • Điều trị hoặc tử vong do bệnh đặc biệt, bệnh/thương tật có sẵn: 365 ngày
 • Thai sản (sinh thường, sinh mổ, sinh khó, tai biến sản khoa): 270 ngày
 • Điều trị bất thường trong quá trình mang thai và bệnh lý phát sinh trong thai kỳ: 90 ngày
 • Tử vong do ốm đau, bệnh thông thường: 90 ngày
PHẠM VI BẢO HIỂM
 • Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn và bệnh, Điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, chăm sóc răng, thai sản
QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
 • Ban hành theo Quyết định số 1386?QĐ-VBI6 ngày 17/07/2018 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương VN.
 • Công văn số 2198/CV-VBI8: Điều chỉnh chương trình Bảo Hiểm sức khỏe VBI toàn diện.
- Nhấn để xem "Quy tắc BHSK VBI CARE"
- Xem thêm nội dung điều chỉnh
HỎI ĐÁP VÀ HƯỚNG DẪN TÁI TỤC

SẢN PHẨM 4: BẢO HIỂM TRỢ CẤP NẰM VIỆN VBI

Sản phẩm đã ngừng triển khai từ lúc 24h ngày 31/12/2020

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
 • Đối tượng được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam từ 03 đến 65 tuổi và người nước ngoài đang công tác học tập và làm việc tại Việt Nam. Trẻ em từ 03 đến 06 tuổi bắt buộc tham gia cùng bố/mẹ.
 • Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm cho người thân là Vợ/ Chồng/ và con của Người được bảo hiểm với các chương trình bảo hiểm có quyền lợi tương đương hoặc thấp hơn chương trình BH của Người được BH.
THỜI GIAN CHỜ
 • 30 ngày đối với tai nạn
 • 30 ngày đối với trường hợp bệnh (bao gồm cả thời gian phát bệnh cho đến khi kết thúc đợt điều trị/ tính theo thời điểm có bệnh, không  tính theo thời điểm điều trị và có liên quan trực tiếp đến bệnh cần điều trị).
 • 1 năm đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn/ thương tật có sẵn. (tham khảo tại mục Điều kiện và điều khoản).
CÁC ĐỐI TƯỢNG TỪ CHỐI
 • Người đang bị ung thư, bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong;
 • Bị tàn tật, thương tật vĩnh viễn trên 50%
 • Người đã và đang trong thời gian điều trị bệnh/ thương tật (trong vòng 12 tháng trước ngày thời hạn bảo hiểm, trừ trường hợp là bệnh cấp tính).

Và/ hoặc:

 • Các yêu cầu bồi thường do mắc các bệnh có sẵn hoặc bệnh đặc biệt không được chi trả bồi thường khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm.
PHẠM VI BẢO HIỂM

Trợ cấp nằm viện do tai nạn, bệnh tật: Giới hạn 20% Số tiền bảo hiểm/ 1 đợt điều trị nội trú hoặc không quá 2 lần chi phí thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm cho đợt điều trị đó (tùy theo điều kiện nào thấp hơn được áp dụng)

 • Trường hợp Người được bảo hiểm nằm viện dưới 5 đêm nằm viện/ đợt điều trị: VBI chi trả từ đêm thứ 2 trở đi. 
 • Trường hợp NĐBH nằm viện từ 5 đêm/ đợt điều trị: VBI chi trả từ đêm thứ 2 trở đi và không tính đêm nằm viện cuối cùng.

+ Hỗ trợ chi phí mai táng trong trường hợp NĐBH điều trị nội trú do nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm và tử vong tại bệnh viện: 2,000,000đ.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
 • Áp dụng Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện VBI care ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ- VBI ngày 17/04/2018 của Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Xem Chi Tiết Tại  https://bom.to/qKwCcc & https://bom.to/rmk1DZ
QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung Gói 1 Gói 2 Gói 3
Số tiền bảo hiểm/ năm 25,000,000 15,000,000 8,000,000
Số tiền bảo hiểm/ lần điều trị 5,000,000 3,000,000 1,600,000
Số tiền trợ cấp/ đêm nằm viện 750,000 450,000 240,000
Phí bảo hiểm/ người/ năm 625,000 375,000 200,000

 

- Nhấn Để Xem "CÁC GÓI BẢO HIỂM"
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
 • Đối tượng được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam từ 03 đến 65 tuổi và người nước ngoài đang công tác học tập và làm việc tại Việt Nam. Trẻ em từ 03 đến 06 tuổi bắt buộc tham gia cùng bố/mẹ.
 • Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm cho người thân là Vợ/ Chồng/ và con của Người được bảo hiểm với các chương trình bảo hiểm có quyền lợi tương đương hoặc thấp hơn chương trình BH của Người được BH.
THỜI GIAN CHỜ
 • 30 ngày đối với tai nạn
 • 30 ngày đối với trường hợp bệnh (bao gồm cả thời gian phát bệnh cho đến khi kết thúc đợt điều trị/ tính theo thời điểm có bệnh, không  tính theo thời điểm điều trị và có liên quan trực tiếp đến bệnh cần điều trị).
 • 1 năm đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn/ thương tật có sẵn. (tham khảo tại mục Điều kiện và điều khoản).
PHẠM VI BẢO HIỂM

Trợ cấp nằm viện do tai nạn, bệnh tật: Giới hạn 20% Số tiền bảo hiểm/ 1 đợt điều trị nội trú hoặc không quá 2 lần chi phí thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm cho đợt điều trị đó (tùy theo điều kiện nào thấp hơn được áp dụng)

 • Trường hợp Người được bảo hiểm nằm viện dưới 5 đêm nằm viện/ đợt điều trị: VBI chi trả từ đêm thứ 2 trở đi. 
 • Trường hợp NĐBH nằm viện từ 5 đêm/ đợt điều trị: VBI chi trả từ đêm thứ 2 trở đi và không tính đêm nằm viện cuối cùng.

+ Hỗ trợ chi phí mai táng trong trường hợp NĐBH điều trị nội trú do nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm và tử vong tại bệnh viện: 2,000,000đ.

QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung Gói 1 Gói 2 Gói 3
Số tiền bảo hiểm/ năm 25,000,000 15,000,000 8,000,000
Số tiền bảo hiểm/ lần điều trị 5,000,000 3,000,000 1,600,000
Số tiền trợ cấp/ đêm nằm viện 750,000 450,000 240,000
Phí bảo hiểm/ người/ năm 625,000 375,000 200,000

 

- Nhấn Để Xem "CÁC GÓI BẢO HIỂM"
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
 • Áp dụng Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện VBI care ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ- VBI ngày 17/04/2018 của Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Xem Chi Tiết Tại  https://bom.to/qKwCcc & https://bom.to/rmk1DZ
CÁC ĐỐI TƯỢNG TỪ CHỐI
 • Người đang bị ung thư, bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong;
 • Bị tàn tật, thương tật vĩnh viễn trên 50%
 • Người đã và đang trong thời gian điều trị bệnh/ thương tật (trong vòng 12 tháng trước ngày thời hạn bảo hiểm, trừ trường hợp là bệnh cấp tính).

Và/ hoặc:

 • Các yêu cầu bồi thường do mắc các bệnh có sẵn hoặc bệnh đặc biệt không được chi trả bồi thường khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm.

SẢN PHẨM 5: BẢO HIỂM BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT VBI

SẢN PHẨM ĐÃ NGỪNG TRIỂN KHAI TỪ NGÀY 31.05.2021

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

1. Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam hoặc người Nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 01 tuổi đến 70 tuổi tại thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm.
Người được bảo hiểm theo gói gia đình bao gồm Bên mua bảo hiểm và những người có mối quan hệ với bên mua bảo hiểm là: Bố/mẹ đẻ; Vợ/chồng; Con đẻ, con nuôi hợp pháp. Số lượng tối đa 6 người/gia đình gồm:
a. Bản thân bên mua bảo hiểm.
b. Vợ, chồng, cha, mẹ, con của bên mua bảo hiểm.
c. Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng.
d. Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm hoặc được ủy quyền.
2. VBI không nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau:
a. Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
b. Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.

THỜI GIAN CHỜ

- Tử vong do bệnh sốt xuất huyết: 15 ngày 
- Tử vong do tai nạn: 0 ngày 
- Tử vong do bệnh khác: 180 ngày

QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM
 1. Quyền lợi bảo hiểm chính: Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Sốt xuất huyết:
 2. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung: Quyền lợi bảo hiểm Tử vong
- Tham khảo chi tiết: Chương trình bảo hiểm bệnh sốt xuất huyết
- Nhấn để xem "Bảng quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm"
GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG

1. Thực hiện yêu cầu bồi thường online qua app My VBI, VBI không yêu cầu nộp chứng từ gốc.
2. Thực hiện yêu cầu bồi thường qua giấy: gửi hồ sơ về đơn vị giải quyết bồi thường theo địa chỉ cập nhật bên dưới đây. 

- Nhấn để tải mẫu "Giấy yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm"
- Nhấn để tải mẫu "Biên bản tai nạn"
- Nhấn để xem "Hướng dẫn bồi thường"
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

1. Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam hoặc người Nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 01 tuổi đến 70 tuổi tại thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm.
Người được bảo hiểm theo gói gia đình bao gồm Bên mua bảo hiểm và những người có mối quan hệ với bên mua bảo hiểm là: Bố/mẹ đẻ; Vợ/chồng; Con đẻ, con nuôi hợp pháp. Số lượng tối đa 6 người/gia đình gồm:
a. Bản thân bên mua bảo hiểm.
b. Vợ, chồng, cha, mẹ, con của bên mua bảo hiểm.
c. Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng.
d. Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm hoặc được ủy quyền.
2. VBI không nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau:
a. Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
b. Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.

THỜI GIAN CHỜ

- Tử vong do bệnh sốt xuất huyết: 15 ngày 
- Tử vong do tai nạn: 0 ngày 
- Tử vong do bệnh khác: 180 ngày

QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG

1. Thực hiện yêu cầu bồi thường online qua app My VBI, VBI không yêu cầu nộp chứng từ gốc.
2. Thực hiện yêu cầu bồi thường qua giấy: gửi hồ sơ về đơn vị giải quyết bồi thường theo địa chỉ cập nhật bên dưới đây. 

- Nhấn để tải mẫu "Giấy yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm"
- Nhấn để tải mẫu "Biên bản tai nạn"
- Nhấn để xem "Hướng dẫn bồi thường"
QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM
 1. Quyền lợi bảo hiểm chính: Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Sốt xuất huyết:
 2. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung: Quyền lợi bảo hiểm Tử vong
- Tham khảo chi tiết: Chương trình bảo hiểm bệnh sốt xuất huyết
- Nhấn để xem "Bảng quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm"

SẢN PHẨM 6: BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ VÚ VBI- PINKCARE

SẢN PHẨM ĐÃ NGỪNG TRIỂN KHAI TỪ NGÀY 12.7.2021

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Sản phẩm áp dụng cho nữ giới là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi (từ 56 - 65 chỉ chấp thuận với đơn tái tục).
VBI không chấp nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau: 
Người đang bị tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
- Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.
- Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.
- Người đã từng mắc phải, hoặc bị nghi ngờ mắc phải, hoặc đang trong quá trình kiểm tra bệnh ung thư, khối u, u nang, phát triển ung thư biểu mô tại chỗ của bất kỳ loại ung thư nào.

THỜI GIAN CHỜ

-  Quyền lợi bảo hiểm bệnh Ung thư vú: 90 ngày.
-  Quyền lợi trợ cấp nằm viện do điều trị ung thư vú: 90 ngày.
-  Quyền lợi tử vong:
      + Tai nạn: 0 ngày
      + Nguyên nhân khác: 180 ngày
      + Tử vong do ung thư vú: Tương tự quyền lợi BH bệnh ung thư vú

QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

VBI sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư vú 01 lần duy nhất trong suốt cuộc đời Người được bảo hiểm (NĐBH) đối với mỗi và mọi Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm ký kết giữa VBI và NĐBH theo Quy tắc bảo hiểm này theo hạn mức quyền lợi được quy định cụ thể trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm.
1. Quyền lợi ung thư vú giai đoạn sớm: NĐBH bị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn sớm từ ngày thứ 91 trở đi: VBI chi trả 25% số tiền bảo hiểm quyền lợi ung thư vú.
2. Quyền lợi ung thư vú giai đoạn trễ:
    + NĐBH bị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn trễ từ ngày thứ 91 đến ngày 180: VBI chi trả 70% số tiền bảo hiểm.
    + NĐBH bị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn trễ từ ngày thứ 181 trở đi: VBI chi trả 100% số tiền bảo hiểm.
    Quyền lợi này sẽ trừ đi Số Tiền Bảo Hiểm đã chi trả trước đó cho quyền lợi ung thư vú giai đoạn sớm (nếu có)
3. Trợ cấp nằm viện: NĐBH phải nằm viện điều trị nội trú do bệnh ung thư vú thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối đa không quá 30 ngày/năm. VBI chi trả 01 lần đối với ung thư giai đoạn sớm và 01 lần đối với giai đoạn trễ trong suốt cuộc đời.
4. Tử vong do ung thư vú
   VBI chi trả theo số tiền bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.
5. Tử vong do tai nạn, ốm đau, bệnh tật: NĐBH tử vong do các nguyên nhân không thuộc điểm loại trừ.

- Tham khảo chi tiết "Chương trình bảo hiểm bệnh ung thư vú"
- Nhấn để xem "Bảng quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm"
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM

Quy tắc bảo hiểm bệnh ung thư vú ban hành kèm theo Quyết định số 1290/QĐ-VBI6 ngày 02/07/2020 của Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Tham khảo chi tiết
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Sản phẩm áp dụng cho nữ giới là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi (từ 56 - 65 chỉ chấp thuận với đơn tái tục).
VBI không chấp nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau: 
Người đang bị tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
- Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.
- Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.
- Người đã từng mắc phải, hoặc bị nghi ngờ mắc phải, hoặc đang trong quá trình kiểm tra bệnh ung thư, khối u, u nang, phát triển ung thư biểu mô tại chỗ của bất kỳ loại ung thư nào.

THỜI GIAN CHỜ

-  Quyền lợi bảo hiểm bệnh Ung thư vú: 90 ngày.
-  Quyền lợi trợ cấp nằm viện do điều trị ung thư vú: 90 ngày.
-  Quyền lợi tử vong:
      + Tai nạn: 0 ngày
      + Nguyên nhân khác: 180 ngày
      + Tử vong do ung thư vú: Tương tự quyền lợi BH bệnh ung thư vú

QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG
QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

VBI sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư vú 01 lần duy nhất trong suốt cuộc đời Người được bảo hiểm (NĐBH) đối với mỗi và mọi Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm ký kết giữa VBI và NĐBH theo Quy tắc bảo hiểm này theo hạn mức quyền lợi được quy định cụ thể trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm.
1. Quyền lợi ung thư vú giai đoạn sớm: NĐBH bị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn sớm từ ngày thứ 91 trở đi: VBI chi trả 25% số tiền bảo hiểm quyền lợi ung thư vú.
2. Quyền lợi ung thư vú giai đoạn trễ:
    + NĐBH bị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn trễ từ ngày thứ 91 đến ngày 180: VBI chi trả 70% số tiền bảo hiểm.
    + NĐBH bị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn trễ từ ngày thứ 181 trở đi: VBI chi trả 100% số tiền bảo hiểm.
    Quyền lợi này sẽ trừ đi Số Tiền Bảo Hiểm đã chi trả trước đó cho quyền lợi ung thư vú giai đoạn sớm (nếu có)
3. Trợ cấp nằm viện: NĐBH phải nằm viện điều trị nội trú do bệnh ung thư vú thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối đa không quá 30 ngày/năm. VBI chi trả 01 lần đối với ung thư giai đoạn sớm và 01 lần đối với giai đoạn trễ trong suốt cuộc đời.
4. Tử vong do ung thư vú
   VBI chi trả theo số tiền bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.
5. Tử vong do tai nạn, ốm đau, bệnh tật: NĐBH tử vong do các nguyên nhân không thuộc điểm loại trừ.

- Tham khảo chi tiết "Chương trình bảo hiểm bệnh ung thư vú"
- Tham khảo chi tiết "Bảng quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm"
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM

Quy tắc bảo hiểm bệnh ung thư vú ban hành kèm theo Quyết định số 1290/QĐ-VBI6 ngày 02/07/2020 của Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Tham khảo chi tiết
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN TRÊN VBI4SALES

Hướng dẫn thành viên TCA sử dụng VBI4Sales

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG TRÊN ỨNG DỤNG MYVBI

Thực hiện yêu cầu bồi thường trực tuyến để sớm nhận được xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ bộ hồ sơ bồi thường.
Chứng từ gốc gửi về đơn vị trực tiếp giải quyết bồi thường theo địa chỉ sau:

- Tại Hà Nội:
    - Người nhận: Đặng Hồng Vân
    - Số điện thoại: 02432115140 (line 200)
    - Địa chỉ: Phòng con người – Ban Bồi thường: Tầng 4, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Tại TP.HCM:
    - Người nhận: Ngô Huyền Trân
    - Số điện thoại: 02839482266 (line 1000)
    - Địa chỉ: Văn phòng đại diện Miền Nam - Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 66 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Hướng dẫn tải và đăng ký My VBI

Hướng dẫn khai báo bảo hiểm sức khỏe

HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM VBI

DANH SÁCH BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM MIỄN PHÍ

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ BỒI THƯỜNG VBI

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRỰC TUYẾN

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

HƯƠNG DẪN TÁI TỤC QUA EMAIL